www.voorvoetamputatie.nl/nl/home/meta/voorwaarden-voor-het-gebruik/

Voorwaarden voor het gebruik

Voorwaarden voor het gebruik

Wij hebben alle informatie op onze sites met de nodige zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor wat betreft juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Wij streven ernaar het aanbod van deze site uit te breiden en te actualiseren. Otto Bock kan niet aansprakelijk worden gesteld voor  enige schade die ontstaat, met betrekking tot deze informatie. Elk gebruik van de Internetpagina's en de inhoud ervan worden gedaan op eigen risico van de gebruiker. Bovendien zijn deze webpagina’s bedoeld voor gebruikers in het Nederlandse taalgebied. Let op: ook de regels inzake gegevensbescherming.

Deze websites zijn bedoeld om algemene informatie te verstrekken over voorvoetamputatie en de potentiële verzorgingsmogelijkheid met een siliconen voorvoetprothese. De informatie die hierop de website wordt vermeld is puur voor informatieve doeleinden en is geen vervanging van het advies gegeven door de arts, de therapeut of de orthopedisch technoloog.Voor speciale aanvragen en dienstverlening kunt u rechtstreeks contact opnemen met Otto Bock Benelux. Voor gebruik of toepassing van Ottobockproducten, dienen de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen te worden gerespecteerd.

Voor zover wij door middel van links of dergelijke op internetsites of internetadressen naar derden verwijzen distancieren wij ons uitdrukkelijk van de daar weergegeven inhoud. Deze maken wij ons niet eigen. Onze aanwijzingen zijn enkel bedoeld als ondersteuning bij het zoeken naar verdere informatie, zonder uitspraak te doen over de kwaliteit van de informatie.

Gelieve er rekening mee te houden dat alle teksten en gebruikte beeldmaterialen op onze website onderhevig zijn aan copyright van Ottobock. Het is dan ook verboden gebruik te maken van productnamen, logo’s, tekst- of beeldmateriaal zonder de uitdrukkelijke toestemming van Otto Bock HealthCare GmbH.
Hetzelfde geldt voor reproductie, distributie, wijzigingen of gebruik van de inhoud van deze website.
Indien u geïnteresseerd zijn in het gebruik van ons materiaal, gelieve ons dan te contacteren middels het aangeboden contactformulier.
An Ottobock initiative© Ottobock SE & Co. KGaA